Výběr osobností
Casting deluxe

Oni jsou ti, kdo vybírají, kdo smí vstoupit do Grévin

V lednu roku 2001 byla založena Grévin akademie, které předsedá Bernard PIVOT. Akademie zasedá dvakrát ročně a vybírá a volí nové osobnosti, které jsou následně uvedeny do světa Grévin.       

Duchovní otec muzea Grévin - zakladatel novin Le Gaulois a novinář Arthur MEYER, který si v roce 1881 vytvořil vizi, že bude představovat 3D podobu osobností známých pouze z novin, občasných fotografií, případně karikatur nebo kreseb (společně s Alfredem Grévinem nebo Nadarem).

V duchu tradice i dnes zasedají v akademii novináři ze všech možných oblastí. Do řad osobností Grévin jsou vybíráni populární lidé známí z novin, časopisů, rozhlasových stanic a televize nebo filmového plátna.

Poznámka: Zahraniční hodnostáři jsou vybíráni přímo podle pokynu samotného Grévina.