Vyhrajte vstupné do muzea Grévin pro celou třídu ZDARMA!
5. Březen 2015

Zapojte se do soutěže k výročí narození J.A. Komenského a vyhrajte vstupné do muzea Grévin pro celou třídu ZDARMA! Stačí, když vyzvete žáky, aby vložili do úst J.A. Komenského větu či dvě, jako své poselství dnešním pedagogům. Text vložte do přiloženého obrázku a do 20.3. 2015 zašlete na e-mail: ivana.pourova@grevin.com. Soutěžní vizuály zveřejníme na našich webových stránkách a na Facebookovém profilu, kde budou moci fanoušci (včetně vašich žáků a pedagogů) až do 28.3. 2015 hlasovat pro své favority prostřednictvím Like/To se mi líbí. 3 obrázky s poselstvím, které získají nejvíce Like/To se mi líbí získají vstupné pro celou třídu definovanou v e-mailu zdarma. Soutěž je určena pro studenty 2. stupně základních škol a studenty středních škol.
 
Obsah e-mailu s přihláškou do soutěže:
  • Soutěžní vizuál
  • Specifikace soutěžící třídy (např. 8.B)
  • Kontaktní údaje (škola, jméno pedagoga, který třídu doprovodí, telefon, e-mail)
 
PRAVIDLA SOUTĚŽE
 
PRAVIDLA SOUTĚŽE S J.A. KOMENSKÝM NA FB STRÁNCE MUZEUM GRÉVIN 
 
1. Organizátor 
 
Musée Grévin Prague s.r.o., Celetná 15, 110 00 Praha 1 - Nové Město
IČO: 29128285
DIČ: CZ29128285
 
2. Výhra 
 
2.1. Výhrou je vstupné  zdarma pro celou třídu, jejímž jménem bude zaslán soutěžní příspěvek 
 
2.2. Soutěž proběhne v jednom kole.
 
2.3. Zvítězí 3 příspěvky, které získají nejvíce  Like/To se mi líbí do příslušného data.
 
3. Účastníci soutěže 
 
3.1. Soutěž je otevřená pouze pro občany České republiky. Účastníci musí mít min. 13let, což je podmínkou registrace na Facebooku. 
 
3.2. Management, zaměstnanci a rodinní příslušníci organizátora soutěže jsou z této soutěže vyloučeni. Na soutěž se vztahují platné zákony ČR. 
 
3.3. Přihlásit se mohou všichni studenti 2. stupně základních škol a studenti středních škol a odborných učilišť, včetně jejich pedagogů.
 
3.4. Žáci a studenti musí jako kontaktní osobu uvést pedagoga, který třídu do muzea Grévin doprovodí.
 
4. Příspěvky do soutěže, výběr a vyhlašování a kontaktování vítěze 
 
4.1. Žádný nákup není podmínkou soutěže. 
 
4.2. Vítěz soutěže bude vyhlášen na FB stránce muzea Grévin, na webu muzea Grévin a kontaktován emailem, který soutěžící zadal prostřednictvím přihlašovacího e-mailu se soutěžním příspěvkem.  
 
4.3. Každá třída může soutěžit jen s jedním soutěžním příspěvkem.
 
5. Udílení ceny 
 
5.1. Vítěz je výlučně odpovědný za všechny daně a poplatky, které s výhrou mohou souviset.  
5.2. Výhra bude pro výherce připravena na pokladně muzea Grévin nejpozději do 7 dnů od jejího vyhlášení.  
 
5.3. Bude vydána na základě předložení průkazu totožnosti v přihlašovacím  e-mailu uvedené kontaktní osoby.
 
5.4. Vítěz nemůže požadovat za výhru jakoukoliv náhradu. 
 
5.3. Organizátor nenese odpovědnost za jakékoliv ztráty vyplývající z nebo vzniklé v souvislosti se soutěží. 
 
5.4. Pokud se ohlášená výhra z nepředvídatelných příčin stane nedostupnou, organizátor ji může nahradit jinou cenou stejné nebo podobné hodnoty. 
 
5.5. Organizátor si vyhrazuje právo pozměnit jakákoliv pravidla soutěže a to kdykoliv. Pokud máte nějaké otázky nebo stížnosti ohledně soutěže, prosím, kontaktujte nás na: e-mail ivana.pourova@grevin.com.
 
6. Výběr vítěze
 
6.1. Veřejnost/fanoušci fan page Muzeum Grévin budou vyzváni, aby doplnili do přiloženého vizuálu s Janem Ámosem Komenským vlastní citát s poselstvím dnešním pedagogům.
 
6.2. Vizuál zaslali na určenou e-mailovou adresu společně s kontaktními údaji a kontaktní osobou a to do 20.3. 2015 23:59.
 
6.3. S datem uzávěrky soutěže budou vizuály přijaté do soutěže vystaveny na FB stránce muzea Grevin a to nejpozději do 24 hodin.
 
6.4. Za vítězné budou považovány 3 vizuály, které do 28.3. získají nejvíce označení Like/To se mi líbí u příslušného obrázku na facebookové stránce muzea Grévin.
 
7. Všeobecné obchodní podmínky 
 
7.1. Tato soutěž není sponzorovaná, administrovaná nebo jinak asociovaná s Facebookem. Vaše informace zasíláte organizátorovi soutěže, společnosti Muzeum Grévin, ne Facebooku. Odeslané informace budou použity jen pro účely soutěže ve smyslu podmínek soutěže a ochrany soukromí. 
 
7.2. Pokud z nějakého důvodu nebude možné soutěž spustit tak, jak byla naplánována a to z důvodu napadení počítačovým virem, chyby, neoprávněné manipulace nebo zásahu, podvodu, technického selhání nebo jakékoliv jiné příčiny, které ovlivní správu, bezpečnost, spravedlivý a řádný průběh nebo celistvost soutěže, organizátor si vyhrazuje právo soutěž dle svého uvážení zrušit nebo změnit. 
 
7.3. Dále si vyhrazuje právo dle svého uvážení diskvalifikovat jakoukoliv osobu, která a) se pokusí o podvodnou účast v soutěži nebo poruší proces soutěže, b) poruší Pravidla soutěže, c) poruší organizátorovy podmínky použití a prohlášení o soukromí nebo d) jedná nesportovně nebo s úmyslem a způsobem, který obtěžuje, zneužívá ostatní nebo jim vyhrožuje.